EMDR Therapie

EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.

Letterlijk vertaald betekent het door oogbeweging het alsnog minder gevoelig worden en opnieuw verwerken van nare ervaringen en nare gevoelens. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd.

Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op de traumatische gebeurtenis die je hebt meegemaakt. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt, een beeld dat je ziet of een gedachte de beelden en de gevoelens aan een gebeurtenis of onbewuste ervaringen levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen. Dit kan leiden tot verschillende lichamelijke en psychische klachten welke zijn invloed hebben op het dagelijks leven.

Hoe werkt EMDR?

Er bestaan vele onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Een verklaring is dat door het naar boven halen van de lading van een nare gebeurtenis, in combinatie met het links en rechts stimuleren van de hersenen, het eigen verwerkingssysteem weer op gang komt.

In een kennismakingsgesprek nemen we je klachten door en bespreken we de gedachten, beelden en gevoelens die met de eventuele gebeurtenis te maken hebben. Het is nodig om deze informatie over de eventuele nare ervaring te verzamelen om daarna het verwerkingsproces op gang te brengen. Mochten de herinneringen niet herinnerd worden en ben je jezelf niet bewust wat de oorzaak kan zijn, dan nog kan EMDR effectief zijn.

De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Je wordt na elke set oogbewegingen gevraagd te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest tot zelfs verdwijnt.

Na afloop van een EMDr sessie kan je je heel prettig of energiek voelen. Het kan ook gebeuren dat de effecten anders zijn en dat je jezelf (erg) moe voelt. In sommige gevallen kunnen er nieuwe, heftige beelden of gevoelens bovenkomen wat het idee zou kunnen geven dat er iets misgaat. Dit is een normale reactie tijdens het verwerkingsproces. Het betekent dat het brein optimaal bezig is.

Wanneer EMDR?

Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in je leven en nog dagelijks een grote invoel hebben op je functioneren. Het is niet altijd duidelijk waar bepaalde gemoedstoestanden vandaan komen. Mensen kunnen jarenlang rondlopen met angst, verdriet, schaamte of spijt zonder te weten waar deze gevoelens door veroorzaakt worden. Ook kan met de EMDR therapie de onderliggende oorzaak naar boven worden gehaald en worden verwerkt. Ook diverse lichamelijke klachten die geen aanwijsbare oorzaak hebben kunnen worden behandeld. Het doel van de EMDR is oude ervaringen en herinneringen aan gebeurtenissen te verwerken en daarmee de klachten te verminderen of zelfs geheel te laten verdwijnen.

 

 

EMDR is o.a. toepasbaar bij

 • gevoelens van angst en fobieen
 • rij, vlieg of waterangst
 • straatvrees
 • sociale angst
 • depressieve gevoelens en/of sombere gedachten
 • relatieproblemen
 • verslavingsproblemen
 • dwanggedachten
 • pestverleden of heden
 • burn-out
 • paniekgevoelens of aanvallen
 • woede-uitbarstingen
 • nachtmerries
 • weinig zelfvertrouwen

Effect van EMDR

EMDR zal ervoor zorgen dat de spanning, de psychische lading, die gekoppeld is aan de nare ervaring vermindert en vaak zelf helemaal verdwijnt. Dat maakt het daarom makkelijker aan de oude ervaring terug te denken zonder weer in de ” oude” emotie terug te vallen. Vaak horen we dat de nare ervaringen vervagen of zelfs helemaal naar de achtergrond verdwijnen. Niet zelden gebeurt het dat er tijdens een EMDR-sessie nieuwe inzichten ontstaan waardoor er op een heel andere wijze naar de oorspronkelijke gebeurtenis wordt gekeken.

PTSS en EMDR

PTSS (Posttraumatische Stressstoornis) is een diagnose na bijvoorbeeld een psychisch trauma en komt op wanneer de normale verwerking niet meer helpt en handelen niet meer lijkt te baten.

Jaarlijks krijgen veel mensen te maken met een nare ervaring zoals een ongeval, lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, misbruik, verlies van een dierbare en nog vele dingen meer. Een groot deel van de mensen kan zo’n nare ervaring goed verwerken. Een ander deel krijgt direct of jaren later last van deze ervaring(en). Veel mensen hebben klachten die lichamelijk kunnen zijn maar ook kan men veel last hebben van de herinnering en het maar niet uit het hoofd zetten. Ook nachtmerries, slapeloosheid, angsten (voor bijvoorbeeld autorijden) en depressieve gevoelens kunnen kenmerkend zijn. Deze klachten zijn vaak zo ernstig dat je niet meer in staat bent normaal te functioneren. Men spreekt dan van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

De therapeut

Vanaf 2016 geef ik lichaamsgerichte therapie bij Move to Mend. Ik geloof erin dat je kan blijven ontwikkelen als mens en als professional. Ik zal daarom ook regelmatig nieuwe opleidingen en cursussen doen om bij te blijven in mijn vak en tegelijk deze uit te bereiden met andere methodieken die ondersteunend zijn in wat ik doe. In het voorjaar van 2019 heb ik de opleiding EMDR gevolgd bij het opleidingscentrum BivT. Ik ben nu praktiserend als EMDR Master Practitioner.

Mocht het bovenstaande herkenbaar voor je zijn of heb je nog vragen over de mogelijkheden voor jou met EMDR, neem dan gerust contact hierover met me op.