Traumabehandeling EMDR

EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.

Letterlijk vertaald betekent het door oogbeweging het alsnog minder gevoelig worden en opnieuw verwerken van nare ervaringen en nare gevoelens. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd.

Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op de traumatische gebeurtenis die je hebt meegemaakt. Zo kan later een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt, een beeld dat je ziet of een gedachte de beelden en de gevoelens aan een gebeurtenis of onbewuste ervaringen levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen. Dit kan leiden tot verschillende lichamelijke en psychische klachten welke zijn invloed hebben op het dagelijks leven.

De EMDR behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapie vormen gecombineerd waarmee een effectieve verwerking compleet is.

Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben ruimschoots aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen en bij kinderen vanaf o jaar. Klachten verminderen of verdwijnen in slechts enkele sessies en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.

Hoe werkt EMDR?

In een kennismakingsgesprek nemen we je klachten door en bespreken we de gedachten, beelden en gevoelens die met de eventuele gebeurtenis te maken hebben. Het is nodig om deze informatie over de eventuele nare ervaring te verzamelen om daarna het verwerkingsproces op gang te brengen. Mochten de herinneringen niet herinnerd worden en ben je jezelf niet bewust wat de oorzaak kan zijn, dan nog kan EMDR effectief zijn.

Door het met de ogen volgen van de hand van de therapeut of audio stimulatie wordt “het informatie verwerkingssysteem” in de hersenen gestimuleerd.

De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Je wordt na elke set oogbewegingen gevraagd te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest tot zelfs verdwijnt.

Wanneer EMDR?

Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen die een schokkende gebeurtenis mee maken ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten zoals bijvoorbeeld:

– Prikkelbaarheid
– Woede-uitbarstingen
– Concentratiestoornissen
– Overmatige waakzaamheid
– Buitensporige schrikreacties
– Moeite met in- of doorslapen
– Nachtmerries of flashbacks
– Beperkt uiten van gevoelens
– Intense reacties van angst
– Hulpeloosheid of walging
– Instabiliteit in de emotionele beleving

De belangrijkste insteek is je te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of zelfs te laten verdwijnen.

PTSS en EMDR

PTSS (Posttraumatische Stressstoornis) is een diagnose na bijvoorbeeld een psychisch trauma en komt op wanneer de normale verwerking niet meer helpt en handelen niet meer lijkt te baten.

Jaarlijks krijgen veel mensen te maken met een nare ervaring zoals een ongeval, lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, misbruik, verlies van een dierbare en nog vele dingen meer. Een groot deel van de mensen kan zo’n nare ervaring goed verwerken. Een ander deel krijgt direct of jaren later last van deze ervaring(en). Veel mensen hebben klachten die lichamelijk kunnen zijn maar ook kan men veel last hebben van de herinnering en het maar niet uit het hoofd zetten. Ook nachtmerries, slapeloosheid, angsten (voor bijvoorbeeld autorijden) en depressieve gevoelens kunnen kenmerkend zijn. Deze klachten zijn vaak zo ernstig dat je niet meer in staat bent normaal te functioneren. Men spreekt dan van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

De therapeut

Vanaf 2016 geef ik lichaamsgerichte psychotherapie bij Move to Mend. Ik geloof erin dat je kan blijven ontwikkelen als mens en als professional. Ik zal daarom ook regelmatig nieuwe opleidingen en cursussen doen om bij te blijven in mijn vak en tegelijk deze uit te bereiden met andere methodieken die ondersteunend zijn in wat ik doe. In het voorjaar van 2019 heb ik de opleiding EMDR gevolgd bij het opleidingscentrum BivT. Ik ben nu praktiserend als EMDR practitioner i.o.

Mocht het bovenstaande herkenbaar voor je zijn of heb je nog vragen over de mogelijkheden voor jou met EMDR, neem dan gerust contact hierover met me op.

Kosten

€ 79 per uur (incl. 21% btw)